О.М. Топузов, О.Ф. Надтока, Т.Г. Назаренко, Л.П. Вішнікіна,А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. Географія. 6 клас
 О.М. Топузов, О.Ф. Надтока, Т.Г. Назаренко, Л.П. Вішнікіна,А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. Географія. 6 клас
О.М. Топузов, О.Ф. Надтока, Т.Г. Назаренко, Л.П. Вішнікіна,А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. Географія. 6 клас
Код товара: 1637ISBN 978-617-670-462-1
80.00 грн Замовити

320 стор.
Мова: укр.
Видано: 2014 р.


Підручник «ГЕОГРАФІЯ. 6 клас» рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 750 від 24.06.2014) для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Зміст підручника відповідає базовим компонентам освіти з навчального предмета і чинній навчальній програмі з географії та забезпечує зафіксовані у програмі вимоги до рівня знань учнів.

Матеріал підручника відповідає заданому програмою структуруванню навчального матеріалу. Підручник складається з п’яти розділів:

– Географічне пізнання Землі;

– Земля на плані та карті;

– Оболонки Землі;

– Земля – планета людей;

– Людина і географічна оболонка.

Розділи поділяються на теми, а теми – на параграфи, в яких виділено змістові частини. У книзі 59 параграфів.

Основна частина підручника – це текст, який необхідно навчитися розуміти й аналізувати. Впоратися з цим завданням допоможуть такі рубрики: «Мої орієнтири», «Занурення в слово», «Скарбничка географічних фактів», «Перевірте себе», «Проблемне питання», «Розумникам», «Дослідникам», «Поради їжачка-мандрівничка», «Мій крок у вивченні географії», «У нас в Україні», «Узагальнення»,  «Мої досягнення з географії», «Словник термінів і понять».

У підручнику розкривається сутність різноманітних об’єктів вивчення, розглядаються різні природні явища у їх взаємозв’язках і розвитку відповідно до вікових можливостей учнів їх зрозуміти. Цікаві додаткові відомості, порівняння та рекомендації (про прикмети в природі, як спостерігати за погодою, як берегти природу) сприятимуть формуванню в учнів умінь використовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях при вирішенні різноманітних практичних проблем.

Змістове наповнення підручника дає змогу зрозуміти дітям сутність його тем та самостійно ним користуватись, оскільки багато положень і визначень є вичерпними і доступними. Тексти підручника складені в науковому й науково-популярному стилі, містять  інформаційні  та емоційно-ціннісні компоненти, що змушують школярів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукають їх до власних суджень, висновків, міркувань тощо.