Для педагогів

Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» запрошує шановних освітян до співпраці! Ми надамо Вам корисну інформацію про нові видання зі шкільного навчання, плани та розробки з курсів географії та історії. Ви отримуєте можливість стати співавторами у створенні навчально-методичної літератури. Ми пропонуємо придбати продукцію нашого видавництва зі знижками до 20% при заключенні договору

Детальніше
Новий підручник. Географія 7 клас

Переваги нового підручника

Орієнтовано на базові компоненти змісту освіти географії, забезпечує вимоги навчальної програми.


Навчальний матеріал має логічну послідовність, забезпечує педагогічну доцільність та реалізує внутрішньо предметні і між предметні зв’язки (продумана система засвоєння навчального матеріалу).

Інформація підручника відповідає положенням сучасної науки відповідно до вікових можливостей учнів. Приділяється увага екологічному вихованню та проблемам раціонального природокористування.


Зміст підручника практично спрямований, передбачено здійснення досліджень, виконання завдань на контурних картах, розв’язування географічних задач, робота з навчальним атласом, таблицями, кліматичними діаграмами. Уміщені завдання забезпечують передбачені навчальною програмою освітні результати.


Містить достатньо навчального матеріалу для здійснення диференційованого навчання та ефективної організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і навчальними можливостями.


Зміст має позитивний вплив на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, гуманістичних цінностей. Досягнуто українознавче спрямування навчального матеріалу. Особливо корисною є рубрика «Україна та українці у світі», де є багато потрібної інформації про зв’язки України з іншими країнами, про внесок українців у дослідження материків і океанів.


Реалізована можливість здійснення учнями самостійної навчальної діяльності: доступність змістовного наповнення; поради учням, як працювати з підручником; наявність планів характеристики материків і океанів, завдань для самоконтролю різних рівнів; завдань практичних робіт; термінологічного словника.


Ілюстрації підручника якісні, цікаві, відповідають змісту навчального матеріалу та виконують свої дидактичні функції.
Для розвитку творчих здібностей та навичок самоосвіти автори розробили систему завдань різного рівня складності, а для досягнення навчально-освітньої мети вдало поєднані завдання репродуктивного і творчого характеру.


Підручник тісно пов’язаний з сучасністю, спирається на нові наукові факти, теорії, гіпотези. Значна увага приділяється об’єктам занесеним до Списку світової спадщини ЮНЕСКО (які гарно проілюстровані).